Zachováváme radost dětí z učení

Každé dítě je při nástupu do školy nadšené a natěšené. Chce usednout do lavic a přijímat nové vědomosti. Pak se to najednou „záhadně” změní. Do školy se netěší, vymýšlí způsoby, jak zůstat doma… Co se stalo? Nezajímá ho škola? Nudí se tam? Nelíbí se mu učitel? Vadí mu určitý spolužák? Tyto důvody slyší rodiče doma a může to být pravda. Nicméně HLAVNÍ DŮVOD JE JINDE.

Nechceme to nechat dojít tak daleko, že bude dítě chodit za školu, lhát rodičům a hledat jiné způsoby, jak trávit každodenní čas. Také nechceme břímě výuky přehazovat na rodiče, kteří pak musí trávit hodiny denně doučováním problematických předmětů.

education and school concept - little student girl studying and reading books at school

Naučíme děti, jak se samostatně učit, vzdělávat a vyhledávat si informace

Two children making science experiments. Education.

Máme to štěstí, že jsme objevili pravý důvod toho, proč děti ztrácí zájem o školu. Máme důkladně proškolené pedagogy, kteří umí u dětí včas poznat, že něčemu nerozumí, že se necítí dobře a že začínají mít s látkou problém. Právě po tomto totiž děti ztrácí zájem o školu. Učíme děti, aby tyto příznaky rozpoznaly samy na sobě a starší děti již samy včas hlásí, že něčemu nerozumí.

Neexistuje pro nás označení hyperaktivní dítě, živé dítě rovná se zdravé a schopné dítě. Malý počet dětí ve třídě nám umožní zachovat individualitu dítěte a podpořit jeho talenty a nadání a rozvíjet jeho přirozenou osobnost.

Učíme děti slušnému chování

Učíme děti se hezky chovat k sobě navzájem. V dnešní době je mezi dětmi a ve společnosti vůbec mnoho agresivity a násilí, ve školách často dochází k šikaně. V naší škole se řídíme pravidlem: „Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo jiný dělal tobě.” Ukazujeme dětem, že všeho lze dosáhnout pomocí komunikace. Síla je mocný prostředek, komunikace mnohem mocnější.

Děti mají pravidla, která se učí respektovat. Dbáme na to, aby znali účel těchto pravidel. Pokud dojde k jejich porušení, hádejte, čím to řešíme? Ano, opět trpělivou a přátelskou komunikací. Cílem je, aby dítě vždy pochopilo, co je špatně a proč a tím pádem bude své chování v budoucnu moci změnit ze svého vlastního rozhodnutí.

human-3305707_960_720-1