Mateřská škola

Mateřská škola

Naším cílem je vychovat samostatné, sebevědomé dítě, které umí řešit problémy, má ochotu učit se nové věci, „nekňourá”, dá se s ním dohodnout a umí říct, co chce.

Do naší školy chodí děti od dvou let a starší děti, které hladce provedeme přechodem od maminky k nám. Poté, co je dítě šetrně odloučeno od maminky, je schopno přijmout hry a činnosti. Děti do ničeho nenutíme (jídlo, spaní po obědě apod.), ale dbáme na hladký průběh, který je pro dítě přijatelný, a proto ho po dobré zkušenosti respektuje.

V dnešní době je mezi dětmi mnoho agresivity a násilí. V naší školce se řídíme pravidlem: „Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo jiný dělal tobě.” Snažíme se dětem ukázat, že pomocí komunikace lze dosáhnout půjčení hračky nebo získání kamarádovy pozornosti.

Neexistuje pro nás označení hyperaktivní dítě, „živé dítě” rovná se zdravé a schopné dítě. Nepoužíváme tělesné tresty. Používáme specializovanou studijní a výchovnou metodu od humanisty L. R. Hubbarda. Je to výchova bez zákazu, znehodnocování, křiku a trestu. Dítě zvládáme trpělivou a přátelskou komunikací, ke které je zároveň záměrně vedeme.

Nesoustředíme se na chyby, ale naopak podtrhujeme to, v čem je dítě dobré. Dítě je pro nás partner, jsme mu k dispozici při zvládání problémů.

Děti mají pravidla, která je učíme respektovat a dbáme na to, aby znaly účel těchto pravidel. Velký důraz klademe na kvalitní a správnou komunikaci a souhlas dítěte. Pomocí pochval, oceňování a potvrzování sebemenšího úspěchu ho vedeme k námi požadovanému cíli.