Aktuality

Organizace školního roku

I. Pololetí 2018/19

 • Začátek školního roku 7. 9. 2018
 • Schůzka rodičů s vedením školy 25. 9. 2018
 • Halloween, spaní ve škole 18. 10. 2018
 • Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2018
 • Seminář pro rodiče a veřejnost 17. 11. 2018
 • Setkání rodičů, dětí s učiteli v týdnu od 19. 11. 2018
 • Vánoční jarmark 18. 12. 2018
 • Ředitelské volno 21.12. 2018
 • Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (škola začíná 3. 1. 2019)
 • Ukončení pololetí 31. 1. 2019

II. Pololetí 2018/19

 • Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
 • Lyžařský výcvikový kurz 3.2. – 8. 2 .2019 (4.- 7. třída)
 • Jarní prázdniny 18. 2.-24. 2. 2019
 • Seminář pro rodiče 13. 4. 2018
 • Zápis do 1. třídy 16. 4. 2019
 • Setkání rodičů, dětí s učiteli v týdnu od 15 .4. 2019
 • Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
 • Čarodějnické odpoledne 30. 4. 2019
 • ŠVP, 1.-3. tř., 6. -24. 5. 2019
 • Školní výlety v týdnu od 17. 6. 2019
 • Sportovní den 21. 6. 2019
 • Zahradní slavnost 26. 6. 2019
 • Ukončení školního roku 28. 6. 2019

Přihlašování a odhlašování stravy

 • Odhlašování se provádí nejpozději den předem do 8 :00 ráno, prostřednictvím emailové adresy stravapraha@skolabasic.cz
 • Při odhlašování je nutné uvést : Jméno a příjmení dítěte ( přesné datum od – do)
 • Pro neodhlášený oběd si rodiče mohou přijít kdykoliv v čase od 11 :00- 11: 15 hod.
 • Oběd se vydá pouze do jídlonosiče
 • Přihlašování stravy se provádí, vždy na 1 měsíc dopředu na emailové adrese stravapraha@skolabasic.cz

Ondřej Pražák

Kdo se stará o vaše děti

Kulichova1_

Pavla Kulichová

Práci pedagoga jsem si vybrala především s jasnou představou o tom, jakým způsobem se chci podílet na budoucnosti světa kolem nás. Ve svém běžném životě čerpám pozitivní energii pro svou práci z maličkostí. Ráda pracuji s dětmi, neboť jsou upřímné, bezprostřední a vidí svět po svém.

Práce s dětmi je pro mě zajímavá už jen tím, že každý den i hodina je zcela jiná. V basicu učím druhým rokem a je úžasné sledovat, jak jsou děti rok od roku jiné. Nejkrásnější jsou chvíle, kdy cítím, že jsme s dětmi na stejné vlně. Není to pokaždé snadné, ale možná právě proto mě tato práce tolik baví. Vyhovují mi také menší počty dětí ve třídách, jelikož zde můžu uplatnit své vize, a mám svůj prostor pro individuální přístup.

„Svět kolem nás je právě takový, jaký si ho přejeme mít.“

Jelinkova1_

Lucie Jelínková

Můj zájem se soustředil na výtvarné umění, již od útlého dětství. Velmi brzy jsem věděla, že potřebuji práci, které nebude stereotypní a bez většího účelu. Seberealizace a vnitřní naplnění je pro mne zásadní. Zároveň mne během mých studií šokoval přístup některých učitelů, kteří se zdáli, že nechtějí své žáky vychovávat a vzdělávat, ale spíše mučit. K těmto aspektům přibylo pedagogické vzdělání a osudová náhoda, která mne přivedla na stránky ZŠ Basic. Vše, co jsem si kdy myslela a čeho jsem chtěla docílit, dostalo živou podobu a řád, kterých jsem nyní součástí.

Krpalkova_

Soňa Krpálková

Po pracovních zkušenostech v různých oborech, kdy to stále nebylo takříkajíc to pravé ořechové, jsem si uvědomila, že mě to táhne k učení. Ostatně měla jsem již jistou zkušenost s výukou dětí z vedení tanečních kurzů a kroužků. Po humanitních studiích jsem tak nastoupila na pedagogickou fakultu. Brzy nato se také objevila příležitost stát se součástí týmu Basic. Basic mne oslovil svým individuálním přístupem k dětem, studijní technologií a potenciálem seberozvoje. V této práci vidím smysl, což shledávám nesmírně naplňujícím. Lví podíl na tom má jistě role, kterou jako učitel zastupuji, role, při níž zrající osobnost vedu na její cestě za poznáním, za rozličnými schopnostmi, dovednostmi a osobními kvalitami, které jí napomáhají k plnohodnotnému uplatnění se v životě.

Vilikus1_

Roman Vilikus

V Basicu pracuji rád, protože mě baví práce se dětmi. Někdy je to sice náročné, ale když dokáži vykouzlit na tvíři dítěte úsměv, je to ta největší odměna.

Jandova1_

Jana Jandová

Touha stát se učitelkou se ve mně zrodila na střední škole, kde mi byla inspirací moje učitelka angličtiny. Když jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu, nebyla jsem si jistá, jestli mě ta práce bude opravdu bavit, ale od té doby, co učím, chodím do práce s úsměvem. Uvědomuji si, že mám štěstí, protože mám práci, která je i mým koníčkem. Na škole Basic je pro mě nejlepší to, že při vyučování můžu všem dětem věnovat stejnou pozornost. Mým přáním je, aby se za pár let moji bývalí žáci nebáli vycestovat do ciziny a byli schopni se tam v pohodě domluvit. Dále bych si přála, aby angličtinu nebrali jako nutné školní zlo, ale jako prostředek k poznávání cizích kultur a prostředí. Ve volném čase, když zrovna nevytvářím pracovní listy do hodin, tak si čtu nebo maluju a taky si ráda popovídám s kamarády nad šálkem dobrého čaje.
Životní motto: „Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš.“

Pražák1_

Ondřej Pražák

Lhal bych, kdybych řekl, že jsem od malička směřoval k učitelské kariéře. Byl jsem si však naprosto jistý, že ke své seberealizaci potřebuji živou sociální interakci a práci, kde je třeba přemýšlet a vzdělávat se. Po mých prvních učitelských zkušenostech z vysoké školy jsem si uvědomil, že škola tyto mé požadavky naplno splňuje, ale také že se ve školním prostředí cítím dobře. V rámci mé práce považuji za důležité učit děti poznávat svět nejen faktograficky, nýbrž zejména v rámci kontextu událostí, mezipředmětových vztahů a vlastního logického úsudku. Škola Basic mi pro tohle snažení nabídla ideální prostředí.

Chci přihlásit nebo odhlásit dítě z obědů