Aktuality

Organizace školního roku

II. Pololetí 2019

 • Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019
 • Plavání 1.-5. tř.: plavecký výcvik pokračuje do března
 • Lyžařský výcvik 6.-9. tř.: 3.-8. 2. 2019
 • Jarní prázdniny: 11.-17. 2. 2019
 • Soustředění z českého jazyka a matematiky pro 8. a 9. ročník: 11.-14. 3. 2019
 • Den otevřených dveří: 28. 3. 2019
 • Zápis do 1. třídy: 25. 4. 2019 15:30 – 17:00 hod
 • Přijímací zkoušky na střední školy – 9. ročník: 14. 4. a 15. 4. 2019
 • Velikonoční prázdniny: 18.-22. 4. 2019
 • Seminář Jak vychovat zdravé a úspěšné dítě: 27. 4. 2019
 • Školní výlety a školy v přírodě: červen
 • Ukončení školního roku: 28. 6. 2019
 • Hlavní prázdniny: 29. 6. – 1. 9. 2019

Přihlašování a odhlašování stravy

 • Odhlašování minimálně 2 dny předem na recepci naší školy.
 • Pokud budete potřebovat odhlásit den předem, volejte do 8:30 na tel. 773 826 166 nebo pište na mail brno@skolabasic.cz
 • Při odhlašování je nutné uvést: třídu, jméno žáka, přesně datum (od – do)
 • Pro neodhlášený oběd si rodiče mohou přijít pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole.
 • Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11:15 do 11:45.

Kdo se stará o vaše děti

Monika-Baldriánová-1-1_

Monika Baldrianová

Práci s dětmi se věnuji již od svých 15 let, kdy jsem trénovala děti tanečníky na mezinárodní soutěže a také doučovala své kamarády anglickému jazyku. Na vysoké škole jsem se ale rozhodla následovat své hlubší přání a vycestovala jsem za cizími jazyky do světa na zkušenou, jelikož právě tam se člověk dostane nejblíže k cizí řeči. Od roku 2010 jsem působila jako lektorka volnočasových aktivit pro děti a dorost ve Španělsku, dále o rok později jsem vypomáhala s výukou anglického jazyka v Holandsku na základní škole a později jsem se vrátila zpět do Španělska, kde jsem obohatila své působení v jazykových centrech pro španělské děti a dorost a vyučovala angličtinu spolu se sportovními a volnočasovými aktivitami. Působila jsem také v pražské International School of Prague. Cizí země mi ukázaly, že výuku lze zpestřit a obohatit i lepšími technikami, než se klasicky využívá v českém školství, což mě velmi fascinovalo a tyto skutečnosti se snažím předat i ukázat při výuce u nás.

Kristýna-Červová-1_

Kristýna Červová

Jsem energický, kreativní, společenský a aktivní člověk. Ve svém volném čase se věnuji tanci, hudbě, zpěvu, historii a larpu. Velmi ráda poznávám nové věci a miluji výzvy, které jsou hnacím motorem pro každou mou činnost. A co je větší výzvou, než vychovávat a vzdělávat naši příští generaci? Proto jsem se rozhodla ke studiu na pedagogické fakultě a následně pro práci v Basicu. Chci dětem předat to nejlepší ze svých vědomostí a zkušeností, a třeba tím přispět svou kapkou pro lepší budoucnost. Protože moře je jen velké množství kapek.

Pavla-Hejnová-1_

Pavla Hejnová

Už jako malé dítě jsem si hrávala na mateřskou školu, později i na „základku“, se svými kamarádkami. Asi nebyla náhoda, že také otec mých tří dětí vyrůstal v učitelské rodině a i ony se vydaly na studia a později i životní cesty, kde vzdělávání či vedení druhých lidí je jejich hlavním posláním.
I když jsem na přání mého otce vystudovala jiný univerzitní obor, příchodem vnoučat se můj zájem o výchovu dnešních generací dětí nejen umocnil, ale od školního roku 2018/19 se stal skutečností. Opustila jsem práci, která sice dobře živila mou hlavu, ale o to méně uspokojovala moji duši.
Dnes vím, že jsem součástí týmu, kde zájmy dítěte, jeho potřeby a citový život jsou na prvním místě v hledání jejich poslání a povolání. Dosavadní životní zkušenosti mi na této cestě ukazují, jak s dětmi pracovat a jak je vést tak, aby z naší školy odcházely jako úspěšné, sebeurčené bytosti, které ví, že hlavním smyslem života je být šťastný…

Petra-Henková-Plšková_

Petra Henková Plšková

Jsem matkou dvou dětí. Ráda se učím novým věcem a mám chuť na sobě pracovat. Jsem člověk optimistický, pohodový, kreativní a trpělivý. Své výtvarné nadání jsem rozvíjela na základní, střední i vysoké škole a těším se, že se budu dál rozvíjet se svými žáky a představovat jim svět (nejen) výtvarného umění. Čeština je krásná řeč, mně velmi citově blízká. Snad proto se náš mateřský jazyk stal mým druhým hlavním oborem. Chtěla bych pomáhat dětem nalézt „svůj obor“ a stát se dobrým člověkem.

Dominika-Chudárková_

Dominika Chudárková

Jako matka tří malých dětí jsem poslední rok své rodičovské dovolené přemýšlela, kterým směrem se bude můj profesní život ubírat. Stále více jsem měla pocit, že práce s dětmi bude tou pravou cestou. Zároveň jsem chtěla pracovat v takovém zaměstnání, kde uplatním své vysokoškolské vzdělání a kde se budu nadále rozvíjet. Nejen to mi Basic nabízí. Forma výuky, možnost individuálně přistupovat k dětem a překonávat jejich bariery je dle mého názoru jednou z hlavních cest, jak se z dětí mohou stát slušní, samostatní lidé, kteří se nebudou bát požádat o radu a pomoci druhým pro ně bude samozřejmostí. Toto všechno je pro mě zásadní i při výchově mých dětí.

Marta-Jankovičová_

Marta Jankovičová

Absolvovala jsem deset roků studia přírodních věd (základní šestileté studium a čtyřleté postgraduální studium). Rozhodla jsem se předávat své znalosti nastupující generaci a přitáhnout žáky k lásce k přírodním vědám, které jsou často novodobou společností opomíjeny. Ráda studuji vědeckou literaturu, publikuji v odborných časopisech a experimentuji. Tímto směrem bych chtěla vést i svoje žáky. Na ZŠ Basic v Brně se mi velice líbí práce s dětmi i spolupráce s ostatními kolegy.

Jan-Klaška-1_

Jan Klaška

Asi to bude znít jako klišé, ale že chci být učitel, jsem věděl už od mladšího školního věku. O prázdninách jsme si u babičky hrávali na školu. Zvláštní, že i v době volna jsme na školu mysleli a nechtěli se jí vzdát. A protože nás bylo sedm, dalo to už slušnou menší třídu. A hádejte, kdo byl vždy učitelem… V naší rodině se navíc k učitelům chovala vždy velká úcta. Na střední škole jsem si chvíli myslel, že budu veterinářem a později novinářem, na škole vysoké jsem se pak po celou dobu profiloval jako jazykovědec. Nějakou dobu jsem dokonce pokračoval v doktorském studiu, v jeho průběhu jsem ale zjistil, že chci učit na základní škole. Na klasické státní škole, kam jsem nastoupil, jsem začal cítit, že se musím vydat jiným směrem a pokusit se měnit naše školství a tím i naši budoucnost. Říká se, že právě děti jsou naší budoucností či civilizací zítřka. A právě v Basicu nám o děti a naši budoucnost jde v první řadě.

foto_pejcalova_

Monika Pejcalová

Už jako malá jsem chtěla být učitelkou, a tak jsem si šla za svým snem. Vystudovala jsem pedagogickou školu a při první konfrontaci s realitou dnešního školství jsem zjistila, že státní systém nebude to pravé pro mně. Chtěla jsem dětem něco předat, dělat je šťastnými a spokojenými, spolupracovat s jejich rodiči – a to bohužel nebylo možné. Proto jsem nesmírně vděčná za to, že můžu pracovat právě tady, v Basicu. Práce zde je úžasná a naplňující. Děti jsou tu spokojené, je tu prostor na podtrhování jejich individuality, na rozvoj toho, v čem jsou dobré, velmi úzce je zde vedena kooperace s rodiči a mnohé další. Metoda a nástroje, které se zde používají, opravdu fungují a díky nim je možné pozorovat, jak se děti zlepšují a jak sem rády chodí…a nejen děti, ale i rodiče a učitelé. A to je to, co dělá tuto práci tak skvělou.

Erika-Sedláčková_

Erika Sedláčková

Původní profesí jsem produkt manager, reklamační technik a obchodní zástupce. Práce s dětmi mě bavila vždy, ale pravý čas přišel až nyní. Byla to moje dcera, která mě přivedla na tuto cestu, když začala chodit do první třídy. Proč pracuji ve škole Basic? Po zjištění, že děti mají „nějaké“ bariéry v učení, jsem začala přemýšlet, jak pomoci dceři a dětem při učení, tak aby učení bylo hrou. Vystudovala jsem kurz Asistenta pedagoga a byla mi nabídnuta práce ve škole Basic.

Kristýna-Stávková_

Kristýna Stávková

Vztah k dětem a pochopení pro ně ve mně zřejmě vypěstovala moje o 7 let mladší sestra. Od malička jsem se o ni s láskou starala, snažila se ji všemožně zaujmout a zabavit. Přestože jsem studovala chemii potravin, stále více jsem si uvědomovala, že je moje místo u dětí a brigádně jsem pracovala převážně s nimi. Za základ věd považuji matematiku. Je jednoduchá a krásná, přesto s ní má problém řada žáků i dospělých. Ve třetím ročníku bakalářského studia jsem proto začala se souběžným studiem na pedagogické fakultě – obor matematika, technické vědy a informatika. Mým cílem je pomoci dětem, aby si k matematice vypěstovaly pozitivní vztah a stala se přirozenou součástí jejich života.
K žákům přistupuji individuálně, snažím se je co nejzodpovědněji navést na správnou cestu a do učitelství vkládám srdce. Největší odměnou pro mě je, když vidím, že děti matematika baví a na hodiny se těší.

Ondřej-Stoklasa_

Ondřej Stoklasa

Jsem společenský člověk, který má rád sport, přírodu, cestování či historii.  Také se rád učím novým věcem, naopak vyhýbám se stereotypu. Práce v BASIC je tak pro mě velkou motivací, neboť mi umožňuje propojit mé záliby s velmi prospěšnou a inspirativní prací, při níž máte možnost pomoci mladým lidem k jejich osobnostnímu růstu a vzájemně se obohatit.

Jana-Štolfová

Jana Štolfová

Práci s dětmi se věnuji již od svých šestnácti let, kdy jsem vedla děti na letních výtvarných táborech. Snažila jsem se v nich podnítit kreativní cítění a chuť tvořit. U této činnosti jsem zůstala i po dobu studia na gymnáziu a následně na univerzitě Palackého v Olomouci a přidala jsem k tomu vedení výtvarných kroužků při středisku volného času. Během své praxe jsem zjistila, že každé dítě potřebuje spoustu trpělivosti, porozumění a dodání důvěry, aby bylo spokojené se svým výsledkem. A právě díky Základní škole Basic mohu všechny zmíněné věci uplatnit během své výuky, protože máme tu možnost se dětem věnovat individuálně. Mezi mé koníčky patří tvoření, vaření, fotografování a chození na procházky se svým pejskem.

Laura-Stavková

Laura Stávková

Jsem tvořivý a energický člověk a naučit se něčemu novému je pro mě vždy velkou výzvou. Mám pozitivní vztah k dětem a zajímám se o jejich výchovu, vzdělávání, intelektuální růst a motivaci. Jsem zastáncem individuálního přístupu. Baví mě matematika a mrzí mě, že ji řada dětí i dospělých považuje za obtížnou. Mým cílem je vidět v lavicích šťastné žáky, těšící se nejen na matematiku, ale i na ostatní vyučovací hodiny, a kteří se budou schopni v životě dobře uplatnit.

Chci přihlásit nebo odhlásit dítě z obědů

[contact-form-7 404 "Not Found"]