Školní jídelna

Stravu do školy nám každý den dováží společnost, která se věnuje distribuci jídel do školských zařízení – Česká jídelna a využíváme projektu Ovoce a zelenina do škol. Dbáme na to, aby byla strava čerstvá, opravdu hodnotná a dětem i personálu chutnalo.

Kolik jídel denně zajistíme?

oběd, dopolední i odpolední svačinu

Ceny stravného

oběd: 60,- Kč
dopolední/odpolední svačina: 20,- Kč

Způsob placení

Stravné se platí na následující měsíc dopředu. Platba se provádí složenkou nebo převodem na účet školy 2600732837/2010.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí nejpozději den předem:

osobně od 7:45 do 10:00
telefonicky na čísle 728 532 427  od 9.00 do 14:00 den předem nebo na emailové adrese stravapraha@skolabasic.cz (prakticky kdykoliv)

Při odhlašování je nutné uvést: třídu, jméno žáka, přesně datum (od – do).

Pro neodhlášený oběd si rodiče mohou přijít pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole.
Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11:15 do 12:00.