O studijní metodě

Naše metoda čerpá z objevů spisovatele a humanisty L. Rona Hubbarda z oblasti vzdělávání, první skutečné studijní technologie, která poskytuje jedinečný náhled na to, proč studenti zanechávají studia, co způsobuje, že student ztrácí o předmět zájem a také proč nejsou studenti schopni použít v životě věci, které se učili. Tato technologie odhaluje konkrétní bariéry, na které může student při učení narazit a také, jak je může zvládnout. 

Určitě jste se setkali s tím, že ne vždy jde studium hladce. Projevit se to může různě:

 • bolest hlavy
 • pálení očí
 • znuděnost
 • vyčerpání
 • podrážděnost
 • nesoustředěnost
 • člověk si nepamatuje, co se naučil

Každý tento projev má nějakou příčinu. Existují tzv. bariéry ve studiu, které blokují schopnost jedince studovat, a tedy i jeho schopnost se vzdělávat. Tyto poznatky a objevy jsou shrnuty v knize ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘÍRUČKA, nebo v její jednodušší formě pro děti: UČENÍ JAK SE UČIT.

Základní studijní příručka

Ať už jdete na vysokou školu nebo začínáte ve svém zaměstnání, potřebujete mít schopnost to, co jste studovali, použít, abyste v životě mohli dělat to, co chcete. Už se vám někdy stalo, že jste četli stránku, a když jste došli na konec, neměli jste ani ponětí, o čem se tam psalo? A dokonce i když jste si ji přečetli znovu, pořád jste tomu nerozuměli? Jestliže ano, tak jste narazili na některou z bariér ve studiu, která jsou popsána v této knize. Zde získáte dovednosti, které potřebujete, abyste mohli otevřít bránu do života a učení.

Učení jak se učit

Učení je zábava, když víte, jak se učit. Učení jak se učit, založené na studijní technologii od L. Rona Hubbarda, je kniha pro ty nejmenší. Je určena dětem od 8 do 12 let. V roce 1992 byla rozsáhle pilotována ve více než 100 školách a vyvolala nadšené ohlasy u rodičů, dětí i učitelů. Je plně ilustrovaná a po každé kapitole následují cvičení, která pomohou dítěti ukázat, co se právě naučilo. Tato cvičení jsou v knize klíčová, aby si z ní děti odnesly co nejvíce. Mohou se naučit, jak studovat a lépe se soustředit, když zvládnou tyto jednoduché dovednosti. Ale nejdůležitější ze všeho je to, že mohou pochopit a použít věci, které studují. A to je základem kvalitního vzdělávání.

L. Ron Hubbard a studijní technologie

Studijní technologie je sestavena tak, aby přinesla dokonalé zvládnutí předmětu studia jako takového. Není to technika na zlepšování paměti, program fonetického čtení nebo jiná „studijní pomůcka“.

Zahrnuje v sobě širokou škálu objevů L. Rona Hubbarda ohledně toho, jak se lidé učí, které učinil v průběhu čtyř desetiletí, když získával zkušenosti jako vzdělávací pracovník. Z těchto objevů vznikla skutečná studijní technologie – postupy a metody, které člověku poskytují prostředky k pochopení jakéhokoli studijního předmětu.

Práce L. Rona Hubbarda poskytují jedinečný náhled na věci, které způsobují studentovo chování. Proč studenti zanechávají studia? Proč tak mnoho studentů bez zaváhání prohlásí, že „nenávidí školu“? Co způsobuje, že student ztrácí o učení zájem, začne se cítit frustrovaný a není schopen se koncentrovat a nic si nepamatuje? Proč nejsou studenti schopni použít věci, které se učili v práci nebo v životě?

Výzkumy L. Rona Hubbarda byly zaměřeny na základní zákony a principy, s jejichž pomocí by bylo možné vyřešit jakékoli studijní těžkosti bez ohledu na to, jak beznadějné se zdají. Tyto objevy umožnily nespočtu studentů získat kontrolu nad svým vzděláváním.

 „Proces učení není pouze navršení informací na vrch těch dalších. Je to proces získávání nového porozumění a lepších způsobů, jak něco dělat.“

-L. Ron Hubbard

Vznik metody

L. Ron Hubbard a vzdělávání

Na počátku dvacátých let minulého století si Hubbard začal uvědomovat vliv „špatně naučeného slova“ na život. V té době vyučoval angličtinu v Guamě na škole pro místní obyvatele.

Kladl důraz na dva důležité body:

 1. studenti měli pochopit rozsah světa, který se nachází za hranicemi jejich obzorů,
 2. měli také pochopit, že gramotnost je klíčem k účasti v tomto světě.

Děti v Guamě neměly sebemenší ponětí o jakékoli mechanizované dopravě. Aby jim Hubbard vysvětlil koncept železnice, spojil dohromady čtyři volské povozy. Teorie, která ležela za tímto úspěným experimentem, se ukázala jako rozhodující pro jeho pozdější práci.

Hubbard se trefil přímo do srdce procesu učení:

 • jak jsou informace nejlépe vstřebávány
 • co zapříčiňuje znuděného a podrážděného studenta

V roce 1938 nastínil základní principy vzdělávání, od svého názoru na systém zkoušení až k praktickým postupům, které by se měly dodržovat při vyučování cizího jazyka.

Během druhé světové války se podílel na přímé instruktáži vojenského personálu a také na koncipování instruktážních materiálù. V předběžných poznámkách ke své učebnici navigace uvádí:

„Pokud se někdo nenaučí definice, výsledkem bude pozdější neschopnost porozumět vysvětlením, která tyto definice obsahují. Nejdůležitějším faktorem při jakémkoli studiu je pochopení toho, co je míněno určitými slovy.“

V roce 1950 měl řadu přednášek ohledně efektivních přístupů ke vzdělání, přičemž objasnil cíl a účel vzdělání a také základní axiomy tohoto předmětu. Hubbard prohlásil: „Udržení vysoké úrovně sebeurčení je při vzdělávání důležitější než udržení pořádku“.

Toto dalekozraké pozorování nejméně o čtyři desetiletí předběhlo moderní vzdělávací reformy a stupňující se důraz na to, aby se studenti naučili používat rozum místo pouhého vstřebávání dat.

Hubbard si na počátku 60. let plně uvědomil, že snižující se úroveň vzdělávání měla dalekosáhlý vliv na studijní schopnosti lidí, které se snažil vyučovat.

Prověřování tohoto zhoršujícího se stavu a výzkum týkající se základních zákonů vzdělávání vedly k revolučnímu objevu na tomto poli – studijní technologii. Jeho přednášky byly nahrávány a vytvořily základ celého přístupu k vyučování a studiu.

Jak se vzdělávací pracovníci po celém světě dozvídali o významných objevech L. Rona Hubbarda, začali je využívat při své práci. Tak byly vytvořeny kořeny nové sociálně zaměřené celosvětové aktivity – Aplikované scholastiky.

Kvalitní vzdělání je tak nyní k dispozici pro každého, kdo o něj má zájem.