Aktuality

Organizace školního roku 2018/19 v základní škole Praha

I. pololetí

Začátek školního roku 7. 9. 2018
Schůzka rodičů s vedením školy 25. 9. 2018
Halloween, spaní ve škole 18. 10. 2018
Podzimní prázdniny 29. 10.-30. 10. 2018
Seminář pro rodiče a veřejnost 17. 11. 2018
Setkání rodičů, dětí s učiteli v týdnu od 19. 11. 2018
Vánoční jarmark 18. 12. 2018
Ředitelské volno 21.12. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2017-2. 1. 2019 (škola začíná 3. 1. 2019)
Ukončení pololetí 31. 1. 2019

II. pololetí

Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Lyžařský výcvikový kurz 3.2. – 8.2.2019 (4.- 7. třída)
Jarní prázdniny 18. 2.-24. 2. 2019
Seminář pro rodiče 6.4. 2018
Zápis do 1. třídy 9. 4. 2019
Setkání rodičů, dětí s učiteli v týdnu od 15.4. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
Čarodějnické odpoledne 24. 4. 2019
Komunikační kurz 22 – 24.5. 2019
ŠVP, 1.-3. tř., 6.-24. 5. 2019
Kurz Učení jak se učit 4. – 6.6.. 2019
Školní výlety v týdnu od 17. 6. 2019
Sportovní den 21. 6. 2019
Zahradní slavnost 26. 6. 2019
Ukončení školního roku 28. 6. 2019

Školní výlety v týdnu od 18. 6. 2018
Sportovní den 12. 6. 2018
Zahradní slavnost 26. 6. 2018
Ukončení školního roku 29. 6. 2018