Projekty – sponzoři

Projekt – výzva 22, pro Brno

 

Naše škola realizuje projekt Inovativní výuka, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001842 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit (klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem), spolupráci s rodiči žáků ZŠ.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.