Školní jídelna

Pro děti mateřské školy i žáky základní školy jsme od září 2015 zavedli zdravou stravu od společnosti ŠKOLNÍ JÍDELNA NÁDVORNÍ 3. Touto změnou chceme přispět ke správnému vývoji dětí, který je na stravě závislý. Jídelna NÁDVORNÍ 3 vyrábí pestrou, vyváženou stravu, která je bohatá na všechny důležité živiny.

Kolik jídel denně zajistíme?

  • dopolední + odpolední svačina a oběd
  • dopolední svačina a oběd

Ceny stravného, děti základní školy

  • kategorie 7 – 10 let: celodenní stravné 84 Kč (oběd + 2 svačiny), 1 764 Kč / měsíc
  • kategorie 11 – 14 let: celodenní stravné 71 Kč (oběd + 1 svačina), 1 491 Kč / měsíc
  • kategorie 15 a více let: celodenní stravné 71 Kč (oběd + 1 svačina), 1 491 Kč / měsíc

Platba: Stravné se platí formou záloh vždy do 20. dne předchozího měsíce.

Způsob placení

Stravné se platí na následující měsíc dopředu. Platba se provádí složenkou nebo převodním příkazem na účet školy 2400754273/2010, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo žáka.

Přihlašování a odhlašování stravy

  • Odhlašování minimálně 2 dny předem na recepci naší školy.
  • Pokud budete potřebovat odhlásit den předem, volejte do 8:30 na tel. 773 826 166 nebo pište na mail brno@skolabasic.cz

Při odhlašování je nutné uvést: třídu, jméno žáka, přesně datum (od – do)

Pro neodhlášený oběd si rodiče mohou přijít pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole.
Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11:15 do 11:45.