O studijní metodě

Proč je BASIC právě pro Vaše dítě?

Učitelé pracují s dětmi individuálně
Vzdělání 1. a 2. stupně ZŠ
To, co se u nás Vaše dítě naučí, bude umět použít v životě
Děti vedeme ke vzájemné toleranci a spolupráci
Využíváme výchovnou metodu, pomocí níž se dítě zorientuje v oblasti etiky a morálky
Pomůžeme dohnat rozdíly ve znalostech v případě přestoupení na naši školu
Jako jediná základní škola v ČR používáme světově uznávanou a jedinečnou studijní metodu

Zachováváme radost dětí z učení

Každé dítě je při nástupu do školy nadšené a natěšené. Chce usednout do lavic a přijímat nové vědomosti. Pak se to najednou „záhadně” změní. Do školy se netěší, vymýšlí způsoby, jak zůstat doma… Co se stalo? Nezajímá ho škola? Nudí se tam? Nelíbí se mu učitel? Vadí mu určitý spolužák? Tyto důvody slyší rodiče doma a může to být pravda. Nicméně HLAVNÍ DŮVOD JE JINDE.

Nechceme to nechat dojít tak daleko, že bude dítě chodit za školu, lhát rodičům a hledat jiné způsoby, jak trávit každodenní čas. Také nechceme břímě výuky přehazovat na rodiče, kteří pak musí trávit hodiny denně doučováním problematických předmětů.

Naučíme děti, jak se samostatně učit, vzdělávat a vyhledávat si informace

Máme to štěstí, že jsme objevili pravý důvod toho, proč děti ztrácí zájem o školu. Máme důkladně proškolené pedagogy, kteří umí u dětí včas poznat, že něčemu nerozumí, že se necítí dobře a že začínají mít s látkou problém. Právě po tomto totiž děti ztrácí zájem o školu (pokud máte zájem o více informací k naší metodě, klikněte zde). Učíme děti, aby tyto příznaky rozpoznaly samy na sobě a starší děti již sami včas hlásí, že něčemu nerozumí.

Neexistuje pro nás označení hyperaktivní dítě, živé dítě rovná se zdravé a schopné dítě. Malý počet dětí ve třídě nám umožní zachovat individualitu dítěte a podpořit jeho talenty a nadání a rozvíjet jeho přirozenou osobnost.

Učíme děti slušnému chování

Učíme děti se hezky chovat k sobě navzájem. V dnešní době je mezi dětmi a ve společnosti vůbec mnoho agresivity a násilí, ve školách často dochází k šikaně. V naší škole se řídíme pravidlem: „Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo jiný dělal tobě.” Ukazujeme dětem, že všeho lze dosáhnout pomocí komunikace. Síla je mocný prostředek, komunikace mnohem mocnější.

Co o nás napsali rodiče našich dětí, více ZDE.