Aktuality


VOLNÁ MÍSTA V 1. TŘÍDĚ, VOLEJTE 773 826 166 | VOLNÁ MÍSTA V 1. TŘÍDĚ, VOLEJTE 773 826 166

KROUŽKY

Opět pro Vaše děti připravujeme kroužky (pohybové, pěvecký, vědecké). Jejich konkrétní nabídku s termíny dostanou žáci do poloviny září.

 

PRVNÍ ŠKOLNÍ SCHŮZKA

Dne 18. září v 17.00 hod. proběhne schůzka všech rodičů s vedením a zaměstnanci školy. Hlavním programem bude plán pro školní rok a jeho organizace, informace o kroužcích apod.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v úterý 5. září v 8.30 hod. na zahradě naší školy (v případě špatného počasí ve třídě). (Pozor, na pondělí 4. září je vyhlášeno ředitelské volno). Dětem i rodičům budou představeni jejich třídní učitelé, vychovatelka školní družiny, noví učitelé a asistenti pedagogů a dále plán pro školní rok. Poté se žáci se svými třídními učiteli odeberou do svých tříd.

Konec prvního dne bude v 10.00 hod. Poté mohou jít děti domů nebo do družiny (1.–5. třída). Družina je vždy do 17.00 hod.

První den bude stačit, když si děti vezmou pouze přezůvky, které si poté nechají na svém místě v šatně. Dostanete také přihlášku ke stravování a přihlášku do školní družiny (od 11. září).

Dejte nám prosím na emailovou adresu recepce@skolabasic.cz vědět:

- zda bude Vaše dítě obědvat již první školní den – v úterý 5. 9. ve škole. (6–10 let: 54 Kč, 11–15 let 56 Kč)

- zda bude Vaše dítě v družině již první školní den – v úterý 5. 9.

- zda přihlašujete svoje dítě k obědům na první školní týden (středa 6. 9. – pátek 8. 9.).

- zda přihlašujete svoje dítě do družiny na první školní týden (středa 6. 9. – pátek 8. 9.).

PRVNÍ TÝDEN

V prvním týdnu se budou žáci věnovat třídním aktivitám, vyplňování žákovských knížek, rozdávání učebnic, sešitů a dalších pomůcek, na úrovni svého věku se seznámí se školním řádem a pravidly žáka.

Konec vyučování bude:
pro 1. třídu ve 12.00 hod.
pro 2. -5. třídu ve 12.30 hod. (poté družina 12.00–17.00 hod.),
pro 6. - 9. třídu ve 13.00 hod.
Prosíme, aby si žáci přinesli psací potřeby. Další týden již bude probíhat podle rozvrhu hodin. Pomůcky, sešity, učebnice Stejně jako v minulých letech dostanou žáci veškeré pomůcky pro celý školní rok na jeho začátku, Vy na začátku září obdržíte jejich vyúčtování. Doporučujeme ale, abyste si s dětmi sami vybavili pouzdra, ze zkušeností víme, že si zejm. mladší žáci právě pouzdro nejraději obstarají a naplní podle svého vkusu. Starší žáci si také sami obstarají rýsovací potřeby.