Vaše dítě nasměrujeme na cestu uvědomělého a inteligentního občana, který je tolerantní, bez předsudků a který si nenechá věšet bulíky na nos. Rozvíjíme děti pomocí moderních metod a právě tento přístup slaví velké úspěchy tam, kde klasická výuka selhává.

null

Radost z učení

Vaše dítě bude při navštěvování naší školy nadšeně přijímat nové vědomosti.

null

Učíme samostatnosti

Učíme děti aby rozpoznaly na sobě, že něčemu nerozumí a proaktivně se přihlásily k dovysvětlení.

null

Slušné chování

Ukazujeme dětem, že všeho lze dosáhnout pomocí komunikace. Děti mají pravidla, která se učí respektovat a nadšeně přijímat nové vědomosti.

Jak to chodí v naší škole?

 • Učitelé pracují s dětmi individuálně a vytváří zdravé a přátelské prostředí.
 • To, co se u nás Vaše dítě naučí, bude umět použít v životě.
 • Děti vedeme ke vzájemné toleranci a spolupráci a rozvíjíme u dětí vlastní osobnost, samostatnost a kritické myšlení.
 • Využíváme výchovnou metodu, pomocí níž se dítě zorientuje v oblasti etiky a morálky.
 • Udržujeme žáky motivované a každý žák dostává od učitele výraznou osobní pozornost.
 • Pomůžeme dohnat rozdíly ve znalostech v případě přestoupení na naši školu.
 • Jako jediná základní škola v ČR používáme světově uznávanou a jedinečnou studijní metodu.

Máte otázku k našemu vzdělávání?
Napište nám o ukázkový den v naší škole!

Studijní metoda

V naší škole Basic nenajdete jen přednášejícího učitele, zatímco žáci si mechanicky zapisují poznámky. Najdete tu také žáky, kteří jsou aktivně zapojeni do učení, studují nezávisle a postupují tempem, které jim samotným vyhovuje. Uvidíte diskuze malých skupin o literárních dílech, umění, obchodu, vědě nebo současných událostech. Můžete vidět žáky, kteří pomocí modelínové demonstrace vyjadřují myšlenku. Basic program je nastaven tak, aby pomohl žákům využívat získané informace v životě. Klademe důraz na individuální vzdělávací program se zaměřením na prokázání způsobilostí (kompetencí) spíše než na mechanické učení se faktů. Studenti se neučí rozumět jenom tomu, co studují, ale také se učí využívat logiku a rozum a umí si samostatně vyhledat potřebné doplňující informace.

Ohlasy našich rodičů a studentů

Rozhodnout se pro vaši školu bylo pro mě moc těžké. Týden jsem zvažovala všechna pro a proti. Bylo to pro mě něco nového – jiný způsob učení a přístupu k dítěti, co rozhodlo. Otázka peněz byla také velká, ale investovat do svého dítěte je ta nejlepší investice. Už po dvou měsících jsem poznala, že mé rozhodnutí bylo správné. Můj syn se do školy těší, je zvídavější, víc mi o všem povídá a celkově se uvolnil. I já jsem se uklidnila a uvolnila. Přestala jsem se bát, s čím zase přijde ze školy a jak dlouho nám zabere, než to pochopí a zda to vůbec pochopí. Přestala jsem mít migrény a mám víc času si s dětmi hrát. Mé rozhodnutí zvolit vaši školu bylo správné. Děkuji.

Alice N.

Rok 20014/2015 byl Sofinčin druhý rok tady ve škole a pozoruji na Sofince pokroky v mnoha ohledech. Jsem ráda, že si děti píšou bodíky a měří si tak kolik udělaly úkolů, aby měly zkušenost s tím, jak mít svoje studium mít pod svou vlastní kontrolou. Sofča také vyrobila kupu výtvorů, takže jsme měli opravdu radost! Děkuji!

Paní H.

Od doby, co Marek chodí do Basicu, tak se hodně změnil. Občas máme pocit, že začal používat všechna slova, která si do svých 8. let nastřádal a neuměl použít. Rozhovory s ním bývají náročné na naši pozornost díky jeho velké zvídavosti a schopnosti se vyjadřovat. Marek se už nebojí komunikovat, je schopen vyřídit si věci sám. Což je vlastně „negativní“, protože když jsem mu nechtěl něco koupit, říkal jsem: „Já to nechci, jdi do toho obchodu a domluv si to“. Dříve to krásně fungovalo, teď ne. Naposled mě to stálo 560 Kč za šachy. Do písanky píše, protože chce a ne proto, že musí. Sám od sebe čte sestřičce z knížek večer před spaním. Čtení jej začalo bavit a nebere ho jen jako nutné zlo. Jeho přechodu do Basicu rozhodně nelitujeme a jsme rádi, že to na něj mělo takový pozitivní vliv. Díky poznatkům získaným za necelý rok jeho docházky do ZŠ Basic jsme se rozhodli i v případě jeho mladší sestry pro Basic.

Paní Lenka a pan Tomáš N.

Školní jídelna

BRNO

Pro děti mateřské školy i žáky základní školy jsme od září 2015 zavedli zdravou stravu od společnosti ŠKOLNÍ JÍDELNY NÁDVORNÍ 3. Touto změnou chceme přispět ke správnému vývoji dětí, který je na stravě závislý. Jídelna NÁDVORNÍ 3 vyrábí pestrou, vyváženou stravu, která je bohatá na všechny důležité živiny.

Ceny stravného pro děti ZŠ Brno (školní rok 2017/2018)

 • kategorie 7 – 10 let: celodenní stravné 84 Kč (oběd + 2 svačiny), 1 764 Kč / měsíc
 • kategorie 11 – 14 let: celodenní stravné 71 Kč (oběd + 1 svačina), 1 491 Kč / měsíc
 • kategorie 15 a více let: celodenní stravné 71 Kč (oběd + 1 svačina), 1 491 Kč / měsíc

 

Způsob placení

Stravné se platí formou záloh vždy do 20. dne předchozího měsíce. Platba se provádí složenkou nebo převodním příkazem na účet školy 2400754273/2010, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo žáka.

PRAHA

Stravu do školky nám každý den dováží společnost, která se věnuje distribuci jídel do školských zařízení – Česká jídelna. Dbáme na to, aby byla strava čerstvá, opravdu hodnotná a dětem i personálu chutnalo.
Kolik jídel denně zajistíme: dopolední + odpolední svačina a oběd.

Ceny stravného pro děti ZŠ Praha (školní rok 2017/2018)

 • oběd: 60,- Kč
 • dopolední/odpolední svačina: 20,- Kč

 

Způsob placení

Stravné se platí na následující měsíc dopředu. Platba se provádí složenkou nebo převodem na účet školy 2600732837/2010, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo žáka.

Školné

BRNO

Školné pro studenty ZŠ Brno (školní rok 2017/2018)

zápisné ZŠ 2000 Kč
základní školné 5000 Kč / měsíční poplatek

 1. sourozenec 3000 Kč / měsíční poplatek
 2. sourozenec 3000 Kč / měsíční poplatek

družina 500 Kč / měsíční poplatek (Školní družina začíná hned po vyučování a končí v 17 hodin.)

 

Způsob placení

Společnost není plátcem DPH. Bankovní spojení: 2400538263/2010 (Fio banka)

PRAHA

Školné pro studenty ZŠ Praha (školní rok 2019/2020)

1. – 3.třída 7.000,-
4. – 6. třída 7.500,-
7. – 9. třída 8.500,-

 

Způsob placení

IČO: 24 74 68 19, společnost není plátcem DPH. Bankovní spojení: 2200104882/2010 (Fio banka)

Máte na nás nějakou otázku?
Zeptejte se nás!