Jsme tu hlavně pro děti

V naší mateřské škole budou děti celý den v jednom kole, na nudu či zlobení nebudou mít ani pomyšlení. Běhání a skákání proložíme logickými hrami či kreslením. Vašim dětem zajistíme všestranný rozvoj – zaměřujeme se na rozvoj českého i anglického, správné výslovnosti – logopedii a hezkému vztahu k hudbě, umění a sportu.Nesoustředíme se na chyby, ale naopak podtrhujeme to, v čem je dítě dobré. Dítě je pro nás partner, jsme mu k dispozici při zvládání problémů.

Jak to chodí v naší školce?

  • Do naší školy chodí děti od dvou let a starší děti, které hladce provedeme přechodem od rodičů k nám. Poté, co je dítě šetrně odloučeno od rodiče, je schopno přijmout hry a činnosti.
  • Děti do ničeho nenutíme (jídlo, spaní po obědě apod.), ale dbáme na hladký průběh, který je pro dítě přijatelný, a proto ho po dobré zkušenosti respektuje.
  • Velký důraz klademe na kvalitní a správnou komunikaci a souhlas dítěte.
  • Pomocí pochval, oceňování a potvrzování sebemenšího úspěchu ho vedeme k námi požadovanému cíli.

Máte otázku k našemu vzdělávání?
Napište nám o ukázkový den v naší školce!

Výukový program

Používáme specializovanou studijní a výchovnou metodu od humanisty L. R. Hubbarda. Je to výchova bez zákazu, znehodnocování, křiku a trestu. Dítě zvládáme trpělivou a přátelskou komunikací, ke které je zároveň záměrně vedeme. Součástí výuky jsou různé zájmové kroužky a program je obohacen i rozličnými sportovními a kulturními akcemi a výlety.Používáme speciální metodu, která předchází vzniku studijních překážek a různých dysfunkcí u dítěte.

Denní harmonogram

7:00 – 9:30 spontánní, řízené činnosti
8:45 – 9:15 přesnídávka
9:30 – 11:30 pobyt venku
11:45 – 12:15 oběd
12:30 – 14:00 odpočinek, spánek dle individuální potřeby dětí
14:30 – 15:00 svačina
od 16:00 podáváme ovocnou svačinku
14:00 – 17:00 spontánní, řízené činnosti se zaměřením na činnosti individuální, klidové a relaxační


OTEVŘENO od 7:00 – 17 hod.

V naší školce se řídíme pravidlem: „Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo jiný dělal tobě.” Snažíme se dětem ukázat, že pomocí komunikace lze dosáhnout půjčení hračky nebo získání kamarádovy pozornosti.

Ohlasy našich rodičů a studentů

Syn začal navštěvovat školku krátce po druhých narozeninách. Měla jsem samozřejmě obavy, jak to bude zvládat. Za dva měsíce udělal obrovský pokrok. Je samostatnější, lépe komunikuje a díky učitelům ve školce vydrží celý den bez plenek. Nejvíce oceňuji, že učitelé přistupují ke každému dítěti individuálně, učí je řešit problémy, nekřičí na ně a opravdu dělají děti šťastnějšími.

paní Lenka V.

S výběrem školky jsme spokojeni. Líbí se nám profesionální, ale přesto příjemný přístup personálu ze školky, vstřícnost při řešení individuálních záležitostí ohledně našeho syna a v neposlední řadě jsme se školkou spokojení z reakcí Aleška. Do školky se těší a nevyjadřuje žádné negativní pocity a postoje kdykoliv se o tématu školky bavíme. Děkujeme za váš milý přístup.

paní Radka Z.

Se školkou jsme moc spokojeni. Mají velice citlivý přístup k dětem. Martínek je ve školce šťastný a má spoustu kamarádů. Nebojí se zeptat na něco, co neví a vždy dostane odpověď, kterou pochopí. Učitelé děti motivují a chválí, i když ne vždy je výsledek na 100%. Jediná věc, co Martínkovi trošku vadí, je, že nechodí na procházky, místo tohoho jsou jen na zahradě.

paní Petra. S.

Školní jídelna

BRNO

Pro děti mateřské školy i žáky základní školy jsme od září 2015 zavedli zdravou stravu od společnosti ŠKOLNÍ JÍDELNY NÁDVORNÍ 3. Touto změnou chceme přispět ke správnému vývoji dětí, který je na stravě závislý. Jídelna NÁDVORNÍ 3 vyrábí pestrou, vyváženou stravu, která je bohatá na všechny důležité živiny.

Ceny stravného pro děti MŠ Brno (školní rok 2017/2018)

  • kategorie  3 – 6 let: 67 Kč na den (oběd  + 2 svačinky), 1407 Kč měsíčně
  • kategorie 7 – 10 let: 68 Kč (oběd  + 2 svačinky), celodenní strava je 1 428 Kč měsíčně

Způsob placení

Stravné se platí formou úhrady záloh vždy do 20. dne předchozího měsíce na účet školy 2400754273/2010.

PRAHA

Ceny stravného pro děti MŠ Praha

Kolik jídel denně zajistíme: dopolední + odpolední svačina a oběd.

  • 2 x týdně 760 Kč
  • 3 x týdně 1 140 Kč
  • 4 x týdně 1 520 Kč
  • 5 x týdně 1900 Kč

Způsob placení

Stravné se platí na následující měsíc dopředu. Platba se provádí složenkou nebo převodním příkazem na účet školy 2600732837/2010.

Stravu do školky nám každý den dováží společnost, která se věnuje distribuci jídel do školských zařízení – Česká jídelna. Dbáme na to, aby byla strava čerstvá, opravdu hodnotná a dětem i personálu chutnalo.

Školné

BRNO

Školné pro děti od 2 let (školní rok 2019/2020)

Zápisné 2 000 Kč
5 dnů v týdnu 10 000 Kč
4 dny v týdnu   9 000 Kč
3 dny v týdnu   8 000 Kč

V rámci školného jsou 1x týdně dopoledne sportovní aktivity s trenérem, 1x týdně odpoledne zájmový kroužek (kuchtík, keramika, kutil).

Sourozenecká sleva je 35% z nižšího školného.

 

Způsob placení

Společnost není plátcem DPH. Bankovní spojení: 2400538263/2010 (Fio banka).

PRAHA

Školné pro děti do 2 let (školní rok 2017/2018)

Zápisné 1 500 Kč
5 dnů v týdnu 9 000 Kč
4 dny v týdnu 8 500 Kč
3 dny v týdnu 7 400 Kč
2 dny v týdnu 5 900 Kč
1 den v týdnu 4 400 Kč

Školné pro děti od 2 let  (školní rok 2017/2018)

Zápisné 1 500 Kč
5 dnů v týdnu 7 500 Kč
4 dny v týdnu 7 000 Kč
3 dny v týdnu 5 900 Kč
2 dny v týdnu 4 400 Kč
1 den v týdnu 3 200 Kč

Mladší sourozenec může uplatnit slevu 30%.

 

Způsob placení

Společnost není plátcem DPH. Bankovní spojení: 2301284368/2010 a VS rodné číslo dítěte.

Chcete si domluvit osobní schůzku?
Napište nám!