Jak to chodí u nás v mateřské školce?

 • Do naší školy chodí děti od dvou let a starší děti, které hladce provedeme přechodem od maminky k nám. Poté, co je dítě šetrně odloučeno od maminky, je schopno přijmout hry a činnosti.
 • Ve třídách je vždy jeden pedagog maximálně na osm dětí.
 • Děti do ničeho nenutíme (jídlo, spaní po obědě apod.), ale dbáme na hladký průběh, který je pro dítě přijatelný, a proto ho po dobré zkušenosti respektuje.
 • Velký důraz klademe na kvalitní a správnou komunikaci a souhlas dítěte.
 • Pomocí pochval, oceňování a potvrzování sebemenšího úspěchu ho vedeme k námi požadovanému cíli.

Jak to chodí u nás na základní škole?

 • Učitelé pracují s dětmi individuálně a vytváří zdravé a přátelské prostředí.
 • To, co se u nás Vaše dítě naučí, bude umět použít v životě.
 • Děti vedeme ke vzájemné toleranci a spolupráci a rozvíjíme u dětí vlastní osobnost, samostatnost a kritické myšlení.
 • Využíváme výchovnou metodu, pomocí níž se dítě zorientuje v oblasti etiky a morálky.
 • Udržujeme žáky motivované a každý žák dostává od učitele výraznou osobní pozornost.
 • Pomůžeme dohnat rozdíly ve znalostech v případě přestoupení na naši školu.
 • Jako jediná základní škola v ČR používáme světově uznávanou a jedinečnou studijní metodu.