Více o našich učitelích

Kdo pečuje o Vaše děti

JAN KOVÁŘ
Manažer Studijního centra (kovar@skolabasic.cz)

Věřím, že každý člověk se může naučit nějakou dovednost, když chce. Problém nastává ve formě, ve které se mu dané vzdělání dostává. Tady vidím smysl mé práce: díváme se na dítě-studenta jako na člověka, který chce vědět a je to pro něj přirozené se dozvídat a učit nové věci, ale jelikož ve „standardním“ vzdělání jsou před něj hozeny informace, které se musí naučit odříkat, je velmi těžké, aby takto vzdělávaný student byl schopen tyto „nabiflované“ informace použít v praxi. U nás je hlavním smyslem výuky schopnost dané informace použít a zohlednit možnosti studenta a jeho nadání. Cílem je takto vytvořit systém, který bude pro studenta a on se bude cítit během vzdělávání lépe a lépe, jelikož sám vnímá zlepšení, také mu pomoci najít své cíle v životě a vybudovat si pevné hodnoty. Sám bych byl tímto způsobem rád vzděláván, a proto mi práce v Basicu dává jeden z největších smyslů, jak přispět budoucí společnosti.

ING. LUCIE TRHLÍKOVÁ
Vedoucí ve Studijním centru (trhlikova@skolabasic.cz)

V životě někdy ztrácíme porozumění a smysl toho, co děláme. Mým smyslem se stal Basic. Protože není lepší den, než ten kdy se dětem rozzáří oči. Když najdou porozumění v tom, co dělají, a začne jim to dávat smysl. Když si děti začnou samy věřit a věří tomu, že mohou zvládnout cokoliv a díky tomu budou lépe připravené do života.

MGR. MARTINA BRADÁČKOVÁ
Učitelka ve Studijním centru (bradackova@skolabasic.cz)

Vždy jsem chtěla být učitelkou. Jsem ráda, že se mi to splnilo. Ve studijním centru Basic tak můžu pomáhat žákům upevnit základy, na kterých v budoucnu budou moci stavět své další vzdělávání, a můžu se podílet na tom, že se pro ně studium stane snazší a srozumitelnější. A to mě těší.

BC. ZDENKA DOSTÁLOVÁ
Učitelka ve Studijním centru (dostalova@skolabasic.cz)

Práce učitelky pro mě byla jasnou volbou již od dětství. Proto jsem také později nastoupila na pedagogickou fakultu. Během svého působení ve školním prostředí jsem však zjistila, že je situace jiná, než jsem si představovala. Rozhodla jsem se tedy jít jinou cestou a zvolila Basic, který díky svému individuálnímu přístupu a snaze apelovat na praktické využití poznatků utváří samostatně myslící bytosti se zájmem o vzdělávání. Jsem ráda, že mohu vidět, jak dětem září oči, když přijdou samy na nové věci.

MARKÉTA KUDRYOVÁ
Učitelka ve Studijním centru (kudryova@skolabasic.cz)

Popravdě jsem nikdy nechtěla být učitelkou. Až na střední škole jsem pro toto povolání našla inspiraci v podobě naší paní učitelky češtiny. Při studiu na pedagogické fakultě jsem ale přišla na to, že běžná základní škola není nic pro mne. Chtěla jsem dětem pomáhat, aby zvládaly učení bez problémů a mohly si užívat svoje dětství. Je skvělé vidět rozzářené dítě, které zažilo úspěch a těší se na další učení a objevování světa kolem sebe. Přes spoustu jiných zaměstnání jsem se dostala až do Basicu, kde tyto chvíle s dětmi prožívám každý den.