Školní jídelna MŠ Praha

Stravu do školky nám každý den dováží společnost, která se věnuje distribuci jídel do školských zařízení – Česká jídelna. Dbáme na to, aby byla strava čerstvá, opravdu hodnotná a dětem i personálu chutnalo.

Kolik jídel denně zajistíme: dopolední + odpolední svačina a oběd.

Ceny stravného pro děti MŠ (školní rok 2017/2018)

PLNÉ STRAVNÉ

  • 2 x týdně 760 Kč
  • 3 x týdně 1 140 Kč
  • 4 x týdně 1 520 Kč
  • 5 x týdně 1900 Kč

Způsob placení

Stravné se platí na následující měsíc dopředu. Platba se provádí složenkou nebo převodním příkazem na účet školy 2600732837 / 2010

Přihlašování a odhlašování stravy

Provádí se nejpozději den předem: osobně od 7:45 do 10:00 nebo telefonicky na čísle
604 301 620 od 7:45 do 10:00

Při odhlašování je nutné uvést: třídu, jméno žáka, přesně datum (od – do).

Pro neodhlášený oběd si rodiče mohou přijít pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole. Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11:15 do 11:45.