Kontakty na učitele MŠ Praha

Kdo pečuje o Vaše děti

KONTAKTY
Monika Pejcalová – zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání +420 601 338 885 pejcalova@skolabasic.cz
Veronika Hájková – učitelka
Eva Balandová- učitelka
hajkova@skolabasic.cz
balandova@skolabasic.cz
Alexandra Dan – provozní a pomocná učitelka  dan@skolabasic.cz
Eva Balandová
Dobře učit a vychovávat nelze bez lásky, pochopení a trpělivosti. Práce s dětmi je oboustranně naplňující a rozvíjející, pokud ji děláme nejen rozumem, ale i srdcem.

Veronika Hájková

Celý život se zajímám o člověka jako celek. Například, proč se určité události v našem životě dějí jinak, než si sami přejeme a podobně. Pochopila jsem, že pokud jsme schopni správným způsobem nalézt příčinu, můžeme ledacos změnit. Podobný přístup mě zaujal i v Basicu. Ojedinělý koncept, díky kterému vnímám, že děti se učí rády, dokáží si samy poradit a zlepšuje se jim celkově jejich svět. Nejkrásnější na této práci je, když vidíte u dětí pozitivní změny. A to je pro mě naplňující a motivační.