Kontakty na učitele MŠ Praha

Kdo pečuje o Vaše děti

KONTAKTY
Eva Balandová – vedoucí učitelka +420 777 713 642 balandova@skolabasic.cz
Alexandra Dan – provozní a pomocná učitelka  dan@skolabasic.cz
Eva Balandová
Dobře učit a vychovávat nelze bez lásky, pochopení a trpělivosti. Práce s dětmi je oboustranně naplňující a rozvíjející, pokud ji děláme nejen rozumem, ale i srdcem.