Organizace školního roku Praha

Pro rok 2017/18 v mateřské škole Praha

I. pololetí

začátek školního roku 4. 9. 2017
třídní schůzka 19. 9. 2017
ředitelské volno 29. 9. 2017
podzimní tvořivá dílna 24. 10. 2017
Mikuláš 5. 12. 2017
pečení cukroví v prosinci
vánoční tvořivá dílna 12.12.2017
vánoční jarmark 19. 12. 2017
Tři králové 5. 1. 2018

II. pololetí

karneval 6. 2. 2018
jarní tvořivá dílna 13. 3. 2018
pálení čarodějnic 25. 4. 2018
spaní ve školce v dubnu
celodenní výlet v květnu
dětský den 1. 6. 2018
zahradní slavnost 27. 6. 2018
škola v přírodě v červnu

V průběhu celého školního roku:

– výlety do přírody
– divadla
– individuální schůzky s rodiči
– planetárium
– dotazníky a zpětná vazba pro rodiče
– dopravní hřiště
– a mnoho dalších