Aktuality

Od září 2020 se provozovna naší školky bude nacházet v městské části Žabovřesky, poblíž Kraví Hory.

 

Informace k zápisu a kritéria pro přijetí do naší MŠ:

      Do mateřské školy se přijímají děti do naplnění kapacity dle těchto kritérií:

  • Přednostně jsou přijímány děti, jejichž sourozenec navštěvuje naši MŠ nebo ZŠ.
  • Poté se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné.
  • Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 roky.
  • Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let.
  • Poté se přijímají děti mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let.
  • Letošní zápis probíhá ve dnech 11. – 13.5.2020. Pro bližší informace kontaktujte p. Talašovou, talasova@skolabasic.cz.

 

  • Statutární město Brno poskytlo naší mateřské škole dotaci ve výši 12.800 Kč za účelem minimalizace dopadu důsledků epidemie COVID-19.

Kdo se stará o vaše děti

foto_pejcalova_

Monika Talašová

Už jako malá jsem chtěla být učitelkou, a tak jsem si šla za svým snem. Vystudovala jsem pedagogickou školu a při první konfrontaci s realitou dnešního školství jsem zjistila, že státní systém nebude to pravé pro mně. Chtěla jsem dětem něco předat, dělat je šťastnými a spokojenými, spolupracovat s jejich rodiči – a to bohužel nebylo možné. Proto jsem nesmírně vděčná za to, že můžu pracovat právě tady, v Basicu. Práce zde je úžasná a naplňující. Děti jsou tu spokojené, je tu prostor na podtrhování jejich individuality, na rozvoj toho, v čem jsou dobré, velmi úzce je zde vedena kooperace s rodiči a mnohé další. Metoda a nástroje, které se zde používají, opravdu fungují a díky nim je možné pozorovat, jak se děti zlepšují a jak sem rády chodí…a nejen děti, ale i rodiče a učitelé. A to je to, co dělá tuto práci tak skvělou.

Přihlašování a odhlašování stravy

  • Odhlašování minimálně 1 den předem do 8:30 přímo ve školce nebo na recepci naší školy: volejte na tel. 773 826 166 nebo pište na mail brno@skolabasic.cz
  • Při odhlašování na recepci je nutné uvést: jméno dítěte a přesné datum (od – do)
  • Pro neodhlášený oběd si rodiče mohou přijít po předchozí domluvě

Chci přihlásit nebo odhlásit dítě z obědů