Školní jídelna MŠ Brno

Pro děti mateřské školy i žáky základní školy jsme od září 2015 zavedli zdravou stravu od společnosti ŠKOLNÍ JÍDELNY NÁDVORNÍ 3. Touto změnou chceme přispět ke správnému vývoji dětí, který je na stravě závislý. Jídelna NÁDVORNÍ 3 vyrábí pestrou, vyváženou stravu, která je bohatá na všechny důležité živiny.

Kolik jídel denně zajistíme?

  • dopolední + odpolední svačina a oběd
  • dopolední svačina a oběd

Ceny stravného pro děti MŠ (školní rok 2017/2018)

  • kategorie  3 – 6  let: 63 Kč (oběd  + 2 svačinky), celodenní strava je 1 323 Kč / měsíc
  • kategorie 7 – 10 let: 68 Kč (oběd  + 2 svačinky), celodenní strava je 1 428 Kč / měsíc

Způsob placení

Stravné se platí formou úhrady záloh vždy do 20. dne předchozího měsíce na účet školy 2400754273/2010.

Přihlašování a odhlašování stravy

  • Odhlašování minimálně 2 dni předem  na recepci naší školy.
  • Pokud budete potřebovat odhlásit den předem, volejte do 8:30 na tel. 773 826 166 nebo pište na mail brno@skolabasic.cz

Při odhlašování je nutné uvést: třídu, jméno žáka, přesně datum (od – do).

Pro neodhlášený oběd si rodiče mohou přijít pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole.
Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11:15 do 11:45.