Organizace školního roku

Pro rok 2018/19 v mateřské škole Brno

I. pololetí

Začátek školního roku 3. 9. 2018
Pedagogická rada 10. 9. 2018
Třídní schůzka 10. 9. 2018
Maňáskové divadlo 17. 10. 2018
Podzimní tvořivá dílna 6. 11. 2018, 16:30
Divadlo Bolka Polívky 14. 11. 2018
Pedagogická rada 22. 11. 2018
Mikuláš 5. 12. 2018
Pečení cukroví v prosinci
Vánoční tvořivá dílna 13. 12. 2018, 16:30
Tři králové 7. 1. 2019

II. pololetí

Karneval 7. 2. 2019
Jarní tvořivá dílna 13. 3. 2019, 16:30
Pedagogická rada 21. 3. 2019
Seminář pro rodiče 27. 4. 2019
Pálení čarodějnic 25. 4. 2019, 16:00
Spaní ve školce 9. 5. 2019 (další den, 10. 5. 2019 provoz školky do 16:00)
Dětský den 3. 6. 2019
Pedagogická rada 6. 6. 2019
Zahradní slavnost 27. 6. 2019. 16:00
Škola v přírodě v červnu

V průběhu celého školního roku

Výlety do přírody
Divadla
Individuální schůzky s rodiči
Planetárium
VIDA centrum
Dotazníky a zpětná vazba pro rodiče Dopravní hřiště a mnoho dalších