Organizace školního roku

Pro rok 2017/18 v mateřské škole Brno

I. pololetí

Začátek školního roku 4. 9. 2017
Výukový program Lipka 18. 9. 2017
Ředitelské volno 29. 9. 2017
Třídní schůzka 2. 10. 2017
Podzimní tvořivá dílna 2. 11. 2017
Vánoční jarmark 3. 12. 2017
Mikuláš 5. 12. 2017
Pečení cukroví v prosinci
Vánoční tvořivá dílna 14. 12. 2017
Tři králové 5. 1. 2018

II. pololetí

Karneval 8. 2. 2018
Jarní tvořivá dílna 15. 3. 2018
Pálení čarodějnic 26. 4. 2018
Spaní ve školce v dubnu
Celodenní výlet v květnu
Dětský den 1. 6. 2018
Zahradní slavnost 28. 6. 2018
Škola v přírodě v červnu

V průběhu celého školního roku

Výlety do přírody
Divadla
Individuální schůzky s rodiči
Planetárium
Dotazníky a zpětná vazba pro rodiče
Dopravní hřiště a mnoho dalších